صنایع آموزشی تولیدی پارتاک

کاربر گرامی قبل از ثبت نام در هر دوره به نکات زیر توجه کنید:

فرم روبرو را با دقت یر نمائید و از قرار دادن فیلد ها به صورت خالی خودداری کنید

خودداری کنید ‏بعد از ثبت نام واحد آموزش و کارشناسان ما برای تکمیل فرایند ثبت نام ‏طی 48 ساعت با شما تماس خواهند گرفت
‏کلاس در خواستی شما بعد از قطعی شدن ثبت نام و واریز هزینه کامل‎ برگزار خواهد شد
دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری میتواند برگزار گردد
در صورتی که دوره شما نیاز به وسایل و بسته های آموزشی داشته باشد کارشناس مربوطه نسبت اطلاع رسانی هماهنگی لازم را به عمل خواهند آورد
درصورت منصرف شدن از کلاس تا جلسه اول کل هزینه واریزی منهای‎ ‏هزینه بسته آموزشی عودت خواهد شد و در صورت انصراف بعد از 2 جلسه‎ ‏امکان عودت مبلغ ثبت نام وجود نخواهد داشت‎​​