کاربر گرامی قبل از ثبت نام در هر دوره به نکات زیر توجه فرمائید:

1- فرم روبرو را با دقت پر نمائید و از قرار دادن فیلد ها به صورت خالب خودداری کنید.

2- بعد از ثبت نام  واحد آموزش و کارشناسان ما برای تکمیل فرایند ثبت نام طی 48 ساعت با شما تماس خواهند گرفت .

3- کلاس در خواستی شما بعد از قطعی شدن ثبت نام و واریز هزینه کامل برگزار خواهد شد 

4- دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری میتواند برگزار گردد .

5- در صورتی که دوره شما نیاز به وسایل و بسته های آموزشی داشته باشد کارشناس مربوطه نسبت اطلاع رسانی هماهنگی لازم را به عمل خواهند آورد.

6-بدیهی است در صورت نیاز داشتن دوره به بسته آموزشی کلاسها بعد از زمان تحویل بسته برگزار خواهند شد.

7- درصورت منصرف شدن از کلاس تا جلسه اول کل هزینه واریزی منهای هزینه بسته آموزشی عودت خواهد شد و در صورت انصراف بعد از 2 جلسه امکان عودت مبلغ ثبت نام وجود نخواهد داشت .