کاربر گرامی قبل از ثبت درخواست مدرک پایان دوره به نکات زیر توجه فرمائید:

1- فرم روبرو را با دقت پر نمائید و از قرار دادن فیلد ها به صورت خالب خودداری کنید.

2- متقاصی با پرداخت 50.000 هزار تومان بابت هر مدرک مراحل ثبت درخواست را تکمیل مینماید  .

3- بعد از واریز وجه و ارسال فیش واریزی به واحد پشتیبانی و دریافت تائیدیه واریز حدود 3 روز کاری مدرک درخواستی آماده میگردد. 

4- متقاضی جهت دریافت مدرک باید شخصا به دفتر شرکت مراجعه نماید .

5- در صورت درخواست ارسال مدرک  کلیه هزینه های ارسال بر عهده متقاضی خواهد بود.

6- اعتبار مدارک 5 سال از تاریخ صدور بوده و در صورت تجدید در خواست و تمدید آن متقاضی با شرکت در ازمون مربوطه کسب حد اقل 70 در صد نمره میتواند مدرک خودرا تمدید نماید .